Terugblik programma creatief ondernemerschap 2021-2022

‘Blijf studenten ook ná afstuderen actief ondersteuning bieden met informatie en gesprekken.’  – Brandbrief Platform BK

Wat is HKU X?

HKU X is de ondernemende community van studenten, starters en docenten die hun praktijk als creatief professional willen versterken.

Twee programma’s

Van september tot januari lag de focus op het programma voor vers afgestudeerden (najaarsprogramma)

Van februari tot juni boden we in samenwerking met het lectoraat ‘Creatieve Maakprocessen en Ondernemerschap’ en de Schools het workshopprogramma ‘Wat ben ik waard?’ voor afstudeerders (voorjaarsprogramma).

Gedurende het jaar kon iedereen met een vraag of behoefte aan een consult bij HKU X binnenlopen.

In september 2022 start het talentenprogramma met 30 nieuwe HKU X’ers.

“Je hoeft niet in een bijbaan te blijven hangen, door HKU-X ben ik daarin gesterkt”

Najaarsprogramma – Doel en Opzet

Met behulp van het programma, coaching, workshops en het netwerk stelt HKU X vers afgestudeerden in staat om als creatief professional de ‘next step’ te zetten. De eigen leervragen van de deelnemers zijn leidend.
Het programma bestond uit 12 workshops verdeeld over 4 thema’s: Ik ontwerp, Ik deel, Ik leg vast, Ik verzilver.

De kern van onze aanpak is:

 • een omgeving creëren met vertrouwen als basis
 • lerend ondernemen
 • leren van en met elkaar door te werken in cross overs tussen disciplines en domeinen
 • confrontatie via inhoudelijke thema’s met als doel bewustwording
 • ondersteuning bieden in het ontwikkelen van ondernemende competenties

  Als tegenprestatie delen deelnemers wat ze hebben geleerd als startend creatief professionals. Bijvoorbeeld d.m.v. een gastpresentatie op hun voormalige opleiding.

  In september 2021 startten 30 deelnemers met het programma.

  Bekijk hier het programmaoverzicht 21/22 Gegevens deelnemers HKU X 21/22 Type ondernemers in programma 21/22
 • “Ik zie nu meer mogelijkheden voor mijn werk”

  Najaarsprogramma – Observaties en analyse

  Om inzicht te krijgen in de ‘opbrengsten’ voor vers afgestudeerden hebben we deelnemers gedurende het programma gevraagd:

 • Welke inzichten heb je de afgelopen weken bij HKU X opgedaan?
 • Welke nieuwe vragen zijn de afgelopen weken ontstaan?
 • Waar ga je de komende vier weken mee aan de slag?

  52% van de deelnemers heeft deze reflecties ingevuld. Uit de analyse blijkt dat het programma bijdraagt aan een besef van bewustwording mbt hun creatief makerschap en de positie die ze kunnen innemen. Ze handelen steeds zelfstandiger. De beweging van het raadplegen van coaches naar het zelfstandig leren en delen in de community is duidelijk waarneembaar.

  Daarnaast volgde HKU-X de ontwikkeling van competenties op ondernemerschap bij de deelnemers. Er is sprake van een positieve ontwikkeling bij deze groep ten opzichte van de controlegroep op het gebied van waardebepaling, kritisch zelfinzicht en netwerkvaardigheden. We hebben de meest opmerkelijke effecten uitgelicht.

  Bekijk alle inzichten in deze powerpoint
 • “HKU-X geeft vertrouwen dat er vraag is naar kunst en dat opdrachtgevers dat vertrouwen ook hebben”

  Najaarsprogramma – Learnings

  Na het afstuderen wordt de urgentie van een inkomen verwerven als creatief ondernemer vaak pas echt gevoeld. Vers afgestudeerden geven aan behoefte te hebben aan een netwerk. Ze willen sparren met andere creatieven en zijn op zoek naar het vinden van structuur en ritme. Zij ervaren de kracht van communityvorming. Daarnaast is er het besef van peers en experts die je kunnen helpen.

  Verder:

 • Cherry picking: deelnemers kiezen uit aanbod wat ze nodig denken te hebben
 • Deelnemers krijgen vertrouwen in hun eigen kunnen
 • Deelnemers weten beter welke waarde ze representeren
 • Deelnemers krijgen het besef dat ze zelf regie moeten nemen
 • Deelnemers zien het belang in van het ontwikkelen van hun eigen professionele identiteit

  Naar aanleiding van de eindpresentatie schreef Veerle Spronck, associate lector, een reflectie

  Reflectie door Veerle Spronck
 • “DANKZIJ HKU X GINGEN DEUREN VOOR ONS OPEN DIE ANDERS GESLOTEN WAREN GEBLEVEN”

  Voorjaarsprogramma – Doel en opzet

  In dit programma leerden afstudeerders hun waarde bepalen als maker, kunstenaar of creatief professional. HKU X organiseerde workshops, consults en loketsessies waarin vierdejaarsstudenten leerden op welke verschillende manieren zij en hun project waarde kunnen creëren.
  Met behulp van het model ‘Creatieve Biotoop’ brachten studenten hun ecosysteem in kaart. De workshops waren verschillend in opzet met een onderverdeling in performatief, technologisch of ontwerp gerelateerd. Studenten van alle Schools waren vertegenwoordigd.

  Brochure van het voorjaarsprogramma

  Voorjaarsprogramma – learnings

  Algemeen

 • Afstudeerders beginnen net pas naar buiten te kijken
 • In een relatief kort tijdsbestek van twee uur is het mogelijk om te komen tot een eerste gefundeerde waardepropositie
 • Een waardepropositie door taal gedreven lukt heel goed wanneer ze het werk niet mogen tonen
 • Het onderling bevragen door peers werkte heel goed.
 • De eerste stap naar ‘Welke waarde vertegenwoordig ik’ in de buitenwereld is hier gezet
 • Door de workshop voelden studenten zich gesterkt in welke waarde zij representeren. Ze waren zich hiervoor minder van bewust.


  Evaluatie programma

 • Het doorgronden van het model van Pascal Gielen – ‘Creatieve Biotoop’ als fundament voor een waardepropositie verdient meer tijd
 • De onderverdeling in workshops met een technologisch, performatief of ontwerp/beeldend profiel heeft anders gewerkt dan verwacht
 • Het onderscheid tussen workshops, consults en loket kan scherper
 • Afstudeerders kiezen voor een datum op het moment dat het hun uitkomt


  Observaties van het voorjaarsprogramma
 • Conclusies en aanbevelingen aan het onderwijs

  • Schets een reëel beeld van de kansen van starters op de arbeidsmarkt maar ontmoedig ze niet
  • Het overleven in de kunsten zonder bijbaan is een optie
  • Er liggen kansen in andere disciplines dan waarin studenten in essentie voor opgeleid zijn
  • Moedig studenten aan om hun scope richting andere domeinen te verbreden
  • Zie ondernemen niet als een afvinklijstje van skills die afgetikt moeten worden
  • Omarm ondernemerschap als onderdeel van de professionele positionering van studenten
  • Samenwerken gaat over meer dan samen werken
  • Samenwerken gaat over spiegelen aan anderen en daarmee de ontwikkeling van de professionele identiteit
  • Zorg dat er aandacht is voor het ontwikkelen van ondernemende competenties als integraal onderdeel van je artistieke en/of creatieve praktijk

  Najaarsprogramma 2022-2023: Talentenprogramma voor alumni

  HKU X start in samenwerking met het lectoraat in september 2022 met een aangepast HKU X programma waarin onze reflecties en inzichten van het afgelopen jaar verwerkt zijn.

  Lees meer over ons alumniprogramma Digitale Folder Najaarsprogramma 2022 HKU X

  Take-offs en andere case studies

  Met een aantal (teams van) studenten en alumni werkt HKU X intensiever samen. Een voorbeeld hiervan zijn de SIA Take-off haalbaarheidsonderzoeken:

  1. Met KUNST-S onderzochten we hoe plastic op een esthetisch aantrekkelijke manier gerecycled kan worden. Dit resulteerde in een nieuwe positionering: van ‘full service’ productontwikkelaar naar fabrikant van grootschalig te produceren halffabrikaten.
  2. Met Studio PMS onderzochten we hoe historische modecollecties opnieuw tot leven kunnen komen middels digitale modetechnieken. Het eindresultaat was te zien in de tentoonstelling Van Pasvorm tot Polygon in het Centraal Museum.
  3. Met MUSA intimates onderzochten we de waardeketen en positionering van duurzame lingerie gemaakt van bananenstof. Dit resulteerde in financiering van de eerste collectie.

  Naast deze duurzaamheid-gerelateerde projecten werkte HKU X aan verschillende Take-offs binnen het domein zorg & welzijn.
  Lees er meer over in dit interview

  Projecten en Samenwerkingspartners

  Verschillende potentiële opdrachtgevers, fondsen, festivals, musea en andere podia kloppen aan bij HKU X met opdrachten, expositieplekken of andere kansen die in het regulier projectonderwijs niet altijd een plek kunnen krijgen. HKU X deelt deze oproepen met de community en biedt coaching bij het ontwikkelen van een offerte, fondsaanvraag of begroting.

  Voorbeelden van succesvolle matches tussen opdrachtgevers/podia en HKU X’ers:

  De Nederlandsche Bank Het verhaal van Slot Zeist Koninklijk Historisch Genootschap Museum de Fundatie: Nature Talks De Fundatie: Van wie is de wereld? Positive Sound Rijkswaterstaat: Andere ogen Rijkswaterstaat: Living Lab Rijkswaterstaat: Ruimtewerk

  ‘Je bent niet de enige … dat werkt verbindend en kalmerend’

  Nog meer … feiten en cijfers

  HKU X heeft in het studiejaar 21-22:

  • 450 studenten geholpen met een ondernemerschapsvraag
  • 95 individuele consults verleend
  • 8 klassen van diverse Schools een ondernemerschapsprogramma aangeboden
  • 32 studenten/alumni/docenten een expositieplek geboden in Museum De Fundatie (verspreid over twee tentoonstellingen)
  • 55 vers afgestudeerden ondersteund bij hun eerste stappen richting werkveld
  • 22 workshops gegeven, zowel on- als offline
  • 3 SIA Take-off begeleid (opstart en afronding)
  • 85% van alle studierichtingen is bekend geraakt met HKU X
  • 30% structurele samenwerking met Schools/onderwijs
  • …100% studenten, alumni en docenten blij gemaakt 😁

  Meer weten over HKU X? Mail hkux@hku.nl of app 06-23076284