"DROOM NAAR WERKELIJKHEID"

HKU'ers delen hoe ze hun afstuderen en eerste stappen als creatief professional hebben ervaren.

20 JAN 2023 14:00-16:00
@ HKU X (IBB 0.04)

Programma

HKU X presenteert de resultaten van de afgestudeerden die de afgelopen maanden het HKU X-programma volgden. Deelnemers delen hun ervaringen en inzichten en laten zien welke stappen ze hebben gezet.

– Wat leren we als HKU-docenten van hen en wat kun je als afstudeerder van ze leren?
– Welke kennis en ervaring uit de opleiding komen direct na afstuderen van pas?
– Wat kun je al in je afstudeerperiode doen om je voor te bereiden op de periode erna?
– Wat zijn hun wensen voor versterking van het (ondernemerschaps)onderwijs?
– Kan één van deze afgestudeerden daarbij van waarde zijn, bijvoorbeeld middels een gastpresentatie?

We starten plenair met een aantal inzichten op basis van observaties en gemeten resultaten en gesprekken met X’ers in twee paneldiscussies. Daarna gaan we uiteen en kun je met een afgestudeerde van jouw School in gesprek. We sluiten af met een gezamenlijke reflectie, wrap-up en borrel.

“In de eerste maanden na afstuderen ben ik mij bewuster geworden van wat ik wil”

Programma

Vrijdagmiddag 20 januari 2023 in HKU X.

13.45 – 14.00
Inloop

14.00 – 14.30u
Presentatie resultaten & uitkomsten HKU X programma
Delen van de ervaringen en inzichten van deelnemers en observaties HKU X-onderzoekers over het eerste half jaar na afstuderen.

14:30 – 15:30u
Panelgesprekken: deelnemers aan HKU X vertellen over de stappen die ze hebben gezet en wat het programma en de community hen heeft opgeleverd. Benieuwd naar jouw afstuderen en de fase erna? Stel vragen!

15.30 – 16:00u
Borrel. Hier kun je in gesprek met afgestudeerde(n) van jouw opleiding of School. Wat zijn hun tips voor de afstudeerfase? En wat kun je doen om je vast voor te bereiden op de fase erna?

“Mijn belangrijkste inzicht? Dat je veel aan elkaar kan hebben als startend creatief professional”

Panelgesprek

Veerle Spronck (associate lector Waarde(n)vol Ondernemen in en door de Kunsten) gaat in gesprek met o.a. de volgende alumni aan de hand van jullie vragen:

Leon van Oldenborgh (Game Design)

Megan van Engelen (Fashion Design)

Lenke Duijvendak (Animation)

Marieke van der Burg (Image & Media Technology)

Bart Jakobs (Writing for Performance)

Freija Broeren (Spatial Design)

“Mijn advies aan afstudeerders? Stap zoveel mogelijk zelf op organisaties af. Het zal je verbazen moe makkelijk en leuk dat kan zijn!”

Aanmelden

Vrijdag 20 januari 2023 van 14:00-16:00u.

VRAGEN? MAIL HKUX@HKU.NL OF APP 06-23076284