Welke rol kan Rijkswaterstaat vervullen in een wereld waarin verschillende belangen samengaan en contrasten samenvloeien?

Zoals in het beeld naar voren komt bestaan de ruimtelijke werken uit verschillende materialen en zo zijn ook de verschillende elementen uit dit gebied onlosmakelijk met elkaar verbonden: stad en buitengebied, monumenten en snelwegen, huizen en natuur, stilte en ruis…

Een abstract beeld van het individu met een eigen visie binnen een beklemde structuur. Aan de structuur wordt aan alle kanten getrokken en je belandt in de spagaat. Naar welke stem moeten we luisteren? Moeten we denken aan de groene toekomst of gaan we voor technische innovatie? Het individu staat op een kruispunt. Ga ik naar links of rechts? Wat is mijn eigen mening in dit vraagstuk? Welk belang laten we voor gaan op dit kruispunt…?

De illustraties benaderen deze belangenstrijd op een speelse en verbeeldingsrijke manier: wat als: … verkeersuitstoot een letterlijke uitstoot was van verkeer? ….bomen op voertuigen groeiden en zo de lucht schoner bleef? …de snelweg over de woonwijk werd gebouwd?

Wij zien dit concept doorontwikkeld worden tot bijvoorbeeld een Toolkit, waarbij de verschillende partijen uitgedaagd worden om breder te kijken en het gesprek te voeren door zelf aan de slag te gaan. We denken bijvoorbeeld aan een kaartenset met vergelijkbare beelden en bijpassende vragen, toegespitst op concrete vraagstukken in het landschap, maar ook opdrachten om in materiaal te verbeelden welke belangen er spelen en oplossingen er mogelijk zijn.

Gemaakt door: Tonke Koppelaar en Lisa Bast