PITCH YOUR PROJECT FOR STUDENTS EN

Pitch Your Project for Students 2022 – 2023

Je studeert af aan HKU, je bent een mooi afstudeerwerk aan het ontwikkelen en je voelt dat er méér in zit. Hoe vind je financiering om je project door te ontwikkelen, het te laten zien aan de buitenwereld? En als je geïnteresseerden hebt gevonden, hoe presenteer je jezelf en je project dan? Het zijn vragen die bij veel afstudeerders spelen.

In studiejaar 2021-2022 organiseerde HKU X al ‘Pitch Your Project voor afgestudeerden’, bedoeld voor alumni die zijn afgestudeerd in de coronaperiode. Zij kregen daarmee de kans om een bedrag aan te vragen, bedoeld om een project te ontwikkelen en te presenteren aan een (Utrechts) publiek. Zo zetten ze zichzelf op de kaart. Tijdens de beoordeling van de aanvragers bleek dat een groot deel van de alumni moeite had met het onder woorden brengen en pitchen van hun projectplan, evenals met het maken van een projectbegroting.

Deze inzichten zijn de aanleiding geweest voor de pilot ‘Pitch your Project for Students’ in studiejaar 2022-2023. Deze pilot was erop gericht afstudeerders te begeleiden bij het vinden van financiering voor hun afstudeerproject, voor een vliegende start na het afstuderen.

Hieronder vind je een terugblik op de (afsluiting van) Pitch your Project for Students.

Voor wie?

De pilot ‘Pitch your Project for Students’ is bedoeld voor afstudeerders: Nederlandstalig en niet-Nederlandstalig. Deelnemers in 2022-2023 studeerden binnen uiteenlopende disciplines: van Kunst & Economie tot Design en van Fine Art tot Muziek & Technologie. Zo ontstond een inspirerende heterogene leeromgeving. De deelnemers meldden zich aan door middel van een videopitch en werden geselecteerd op motivatie en de potentie van hun project.

Door het succes van het programma bij afstudeerders, heeft HKU X een parallel PYP randprogramma ontwikkeld voor twee extra doelgroepen: docenten met een eigen (kunst)praktijk en studenten uit alle jaarlagen die al eens wilden proeven aan dit onderwerp. Zo bestond het hoofdprogramma uit 15 deelnemende afstudeerders, en het randprogramma uit 9 docenten en circa 30 studenten.

“Wat het mij zelf heeft opgeleverd is dat ik veel inspiratie uit dit traject heb gehaald. Het is heel leuk om te kijken naar wat studenten aan het doen zijn en daar kan ik in mijn eigen praktijk natuurlijk ook weer wat mee.” – Expert PY

Het Programma

Lunchsessie ‘Pitchen voor Dummies’

Door HKU-alumnus Kunst & Economie Luc van Veen.

Individuele Fondsenscan

De experts brachten in kaart waar financieringsmogelijkheden lagen en hielpen de deelnemers op weg. De verschillende deelnemers zijn gekoppeld aan experts die kennis hebben van financieringskansen in hun vakgebied. De experts waren:

  • Fay Breeman (Film en talentontwikkeling, Directeur Studio Camera)
  • Desirée Coumans (Muziek, technologie en ondernemerschap, coach HKU)
  • Bertrand Burgers (Design, founder Studio Symbiose)
  • Linda Köke (Beeldende kunst, hoofdcurator Willem Twee)
  • Laura Meeuwesse (Grafisch ontwerp & crowdfunding, projectbegeleider Voordekunst)
  • Lisanne van Happen (Fotografie, hoofd talentontwikkeling en curator FOTODOK)
  • Adinda van Wely (Cultuurprojecten & fondsenwerving, communicatieadviseur Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)
  • Julia Soede (Cultuurprojecten & auteursrecht, fondsmedewerker Pictoright).

“Ik vond het fijn dat Pitch Your Project zich niet alleen focuste op het pitchen van je project, maar ook om alle dingen eromheen; hoe maak ik contact met eventuele opdrachtgevers, hoe zet ik een crowdfunding op etc.” – Deelnemer PYP

Het Programma

Individueel consult

Tijdens een individueel consult begeleidden de experts de deelnemers in hun volgende stap. Denk aan het uitwerken van een projectplan, het opstellen van een begroting, het opzetten van een crowdfundingcampagne etc. Vaak was er tussen het consult en de afronding van het traject nog ruimte voor uitwisseling tussen deelnemers en experts.

Pitch Extravaganza & afronding

Het traject werd afgesloten met een ‘Pitch Extravaganza’ bij Teatro in Utrecht. Twee HKU-alumni, Lenke Duyvendak en Bart Jakobs, verzorgden een warming-up, benaderd vanuit lichaamswerk / theaterwerk. Vervolgens betraden de deelnemers het podium, pitchten hun project, en ontvingen zij de laatste feedback door experts en peers.

Vragen? Mail naar hkux@hku.nl!