Informatie Corona en tegemoetkoming ZZP-ers

Hopelijk zijn jullie allemaal gezond en treft deze Corona-situatie jullie niet te hard.Wellicht hebben jullie in het nieuws gehoord dat de Nederlandse overheid 90 miljard Euro vrijmaakt om het bedrijfsleven te ondersteunen en door deze crisis heen te krijgen. Hier vallen jullie uiteraard in de meeste gevallen ook onder!

Maatregelen

Er zijn al bestaande maatregelen om starters en ZZP’ers financieel te ondersteunen, wanneer ze onvoldoende verdienen om zichzelf een minimum loon te kunnen uitkeren. Maar omdat door het verplichte thuis werken veel ondernemers geen opdrachten krijgen of hun verplichtingen aan hun klanten kunnen nakomen (en dus niet betaald krijgen), zijn de regels flink versoepeld.

Waar je eerst maanden bezig was om zo’n uitkering te krijgen, wordt je aanvraag nu binnen 4 weken verwerkt. Je kunt tot 3 maanden financiële ondersteuning krijgen, met een maximum van €1500 per maand. En het is een gift. Je hoeft het dus niet terug te betalen!
Daarnaast kom je nu ook in aanmerking als je een partner hebt die wel genoeg verdient.

Naast ondersteuning om je inkomen aan te vullen, zijn ook de regels voor een bedrijfslening versoepeld. Dus als dat interessant is voor je, is dit zeker een goed moment om daar verder onderzoek naar te doen!

Mail hkux@hku.nl als we je hiermee kunnen helpen of als je nog vragen hebt.

Aanvragen en meer info

Het aanvragen gaat via de gemeente waar je woont. Uiteraard is er geen 100% garantie dat je het krijgt, maar in deze onzekere tijden is het heel verstandig om dit aanbod van de overheid op z’n minst goed te onderzoeken.

Hier vind je meer informatie over de financiële ondersteuning

Hier vind je meer info over de overige regelingen en versoepelingen

FAQ van de KvK

Informatie Kunstenbond

Zoals gezegd gaat de aanvraag via je eigen gemeente, dus verschilt de procedure van geval tot geval. Maar als je vragen hebt, of er zijn onduidelijkheden, neem dan contact met ons op. We kijken graag met je mee!
Hopelijk helpt dit jullie om in ieder geval financieel de komende tijd goed door te komen!

Mail hkux@hku.nl als we je hiermee kunnen helpen of als je nog vragen hebt.