TIJDENS DE AFSLUITENDE BIJEENKOMST VAN HKU X DELEN ALUMNI HOE ZE HUN EERSTE STAPPEN ALS CREATIEF PROFESSIONAL HEBBEN ERVAREN

28 JAN 2022 10:00-11:30 VIA zoom.us/my/twetering

Programma

HKU X presenteert de resultaten van de afgestudeerden die de afgelopen maanden het HKU X-programma volgden. Deelnemers delen hun ervaringen en inzichten en laten zien welke stappen ze hebben gezet.

– Wat leren we van hen?
– Welke kennis en ervaring uit de opleiding komen direct na afstuderen van pas?
– Wat zijn hun wensen voor versterking van het (ondernemerschaps)onderwijs?
– Hoe kunnen we dat met elkaar vormgeven?

De bijeenkomst vindt plaats via Zoom. We starten plenair met een aantal inzichten op basis van gemeten resultaten. Daarna volgen presentaties van X’ers in twee breakout rooms met ruimte voor discussie. We sluiten af met een gezamenlijke reflectie en wrap-up.

Programma

09.45 – 10.00
Inloop

10.00 – 10.15
Deel 1. Presentatie resultaten & uitkomsten HKU X programma
Delen van de ervaringen en inzichten op basis van data van deelnemers en een controlegroep.

10.15 – 11.00
Deel 2. Presentaties X’ers.

Deelnemers laten zien welke stappen ze hebben gezet en wat het hen heeft opgeleverd. Discussie in twee breakout rooms.

– A: Leren ondernemen binnen en buiten HKU X
X’ers bepalen zelf hoe ze van het HKU X-programma willen profiteren; als trouwe volger of
cherry picker.

– B: Een veelheid aan disciplines:
Van en met elkaar leren, wat levert dat op? Werkend in je eigen discipline, met reflectie door een andere discipline. Elkaar vinden vanuit andere disciplines waarbij nieuwe meerwaarde ontstaat.

11.00 – 11.30
Deel 3. Vooruitblik. Verbetering samenwerking tussen Schools en HKU X
Reflectie op de breakout rooms.
Hoe kunnen we met elkaar het HKU X-programma een stap verder brengen?

Aan het woord (o.a.)

Gemma Luz Bosch (Musician 3.0)

Annabel Schouten (Musician 3.0)

Tessa van Vuren (2D Animation)

Eva Straver (Illustration)

Yingyi Wu (MA Scenography)

Emmy van der Grift (Product Design)

Robin Krijgsman (Interactive Performance Design)

Deelnemen

Vrijdag 28-01-2022 van 10:00-11:30u.