PITCH YOUR PROJECT EN

Pitch Your Project

Let op: De vierde ronde gaat niet door wegens het opraken van het budget. Helaas kunnen wij geen aanvragen meer in behandeling nemen.

Het Herstelfonds is een initiatief van Gemeente Utrecht en HKU om HKU-alumni die zijn afgestudeerd in ‘19-’20 en ‘20-’21 te ondersteunen in het verwezenlijken van hun professionele stappen in het werkveld. Op deze pagina kan je een fondsaanvraag doen.

Alle alumni van HKU uit afstudeerlichting ’19-’20 en ’20-‘21 kunnen zich melden met een plan wat ten goede komt aan je eigen ontwikkeling als creatief professional én de stad Utrecht. Heb jij een project in jouw werkveld dat je wilt realiseren? Komt dit ten goede aan de stad Utrecht? Meld je dan nu aan!

NOG VRAGEN? MAIL MARIJE.HELLWICH@HKU.NL

Wanneer?

Het Herstelfonds is alleen beschikbaar voor 2022, zie bij ‘Beoordeling’ wanneer de beoordelingsmomenten plaatsvinden.

Let op: Helaas kunnen wij nieuwe aanvragen niet meer in behandeling nemen. De vierde ronde is gesloten vanwege het eerder opraken van het budget.

Voor wie?

Het Herstelgelden-fonds is voor alle HKU-alumni die afgestudeerd zijn in de periode ‘19-’20 of ‘20-’21.

Wat kan je ontvangen?

Het bedrag dat je voor je project kan ontvangen hangt af van of en met wie je samenwerkt.

 • Individueel project? 2500,- euro
 • Project met andere HKU-afgestudeerde(n) van jouw opleiding/discipline? 2x 2500,- = 5000,- euro.
 • Project met andere HKU-afgestudeerde van een andere discipline? 2x 2500,- = 5000,- plús maximaal 2000,- bonus voor een vernieuwende interdisciplinaire samenwerking.

Voorwaarden

Belangrijkste voorwaarden:

 • je werkt met een Utrechtse partner samen (of die nu ruimte biedt aan de presentatie van jouw project, mee-ontwikkelt, coacht of anders).
 • het gaat om een project wat door corona niet van de grond kon komen.
 • je ontvangt voor dit project geen andere subsidie van de Gemeente Utrecht.

Bij je aanmelding zit een videopitch van minimaal 80 en maximaal 180 seconden, waarin je vertelt en/of laat zien:

 • Wat je project inhoudt
 • Welk budget je aanvraagt en hoe je dit gaat besteden (je begroting, dus!)
 • Welke Utrechtse partner meedoet aan het project en in welke rol
 • Wie er verder nog meedoen aan dit project en in welke rol
 • Optioneel: of je project in aanmerking komt voor maximaal 2000 euro extra bonus (interdisciplinair project)

Feedback van HKU X

Bij je eerste aanmelding kan je ervoor kiezen om eerst een feedbackmoment te ontvangen vanuit HKU X. Zij helpen jou om je plan en pitch zo sterk mogelijk te maken. Je vraagt deze feedback aan door (een deel van) je video up te loaden en te vermelden dat je eerst feedback wilt.

Beoordeling

Een onafhankelijke commissie uit het werkveld beoordeelt periodiek de aanvragen. Je ontvangt ook bij afwijzing feedback.

De deadlines en beoordelingsmomenten

Let op: In principe zijn er gedurende het jaar 4 beoordelingsrondes, maar als het budget eerder op raakt wordt de vierde ronde geannuleerd. Wacht dus niet met het insturen van je aanvraag!

 • 31 maart
 • 25 mei
 • 29 september
 • 24 november – geannuleerd

Videopitch indienen

Met behulp van dit formulier kun je je aanvraag indienen: https://forms.gle/5K4Q5ohNXTSZ3jVu8

Nog vragen? Mail projectleider Marije Hellwich via marije.hellwich@hku.nl.

Nog vragen? Mail marije.hellwich@hku.nl