Otomori

Otomori

Otomori is een educatief audio-game platform waarmee kinderen individueel of met elkaar spelenderwijs met muziek en geluid bezig zijn, zonder tussenkomst van een docent. Met minigames worden verschillende onderdelen van het vak muziek behandeld en aan competenties gewerkt uit de SLO-leerlijn Muziek.

Door het auditieve aspect van Otomori ontwikkelen kinderen tegelijkertijd een andere belangrijke vaardigheid; luisteren. Het systeem speelt in op differentiatie in het onderwijs, door zich aan te passen aan het niveau van de kinderen.

Otomori is het antwoord op de vraag om meer muziekles in de klas te krijgen, zonder dat de leerkracht er extra werk aan heeft.

Otomori-website

De naam Otomori is een samenvoeging van de woorden “Oto” en “Memori”. Dit is Japans voor “Geluid” en “Memory-spel”.

Ons doel

Muziekles in het basisonderwijs is ontzettend belangrijk voor de ontwikkeling van het kind. Het stimuleert de creativiteit, draagt bij aan de motorische ontwikkeling, leert kinderen samenspelen, en muziek is eigenlijk natuurlijk ook gewoon ontzettend leuk!

Otomori stelt leerkrachten in staat kinderen spelenderwijs met muziek bezig te laten zijn zonder dat zij daar zelf kennis van hoeven te hebben. Door het spelen van Otomori zijn kinderen onbewust hun gehoor en auditief geheugen aan het trainen. Dit is een essentieel onderdeel van muziekles waar in de reguliere muziekles toch niet altijd tijd voor is.

Ook ontdekken kinderen klanken die ze niet in het dagelijks leven horen. Otomori is een uniek spelsysteem waardoor elk kind met muziek bezig kan zijn op zijn eigen niveau.