May I Ask You A Question?

De technologie ontwikkelt zich momenteel in razend tempo. De samenleving komt in aanraking met feiten waar zij nog geen standpunt over heeft ingenomen. Is de vernieuwende blik van de ontwerper gewenst? HKU X-er Wiebe Audenaerd vormt met ‘May I ask you a question?’ de verbinding tussen de samenleving en de ontwerper met betrekking tot ethische kwesties omtrent innovaties. Door de gebruiker van de installatie hedendaagse ethische dilemma’s voor te leggen, ontstaat er een helder beeld dat onder andere de bewegingsvrijheid en de verantwoordelijkheid van zowel de ontwerper als van de gebruiker bekritiseert.

Waud