Living Lab

Living Lab-installatie

Alumni Sterre Troostheide, Floris Roding en Friso Booij hebben een interactieve installatie gebouwd die duurzame stadsontwikkeling verbeeldt. De installatie combineert op innovatieve wijze game design met ruimtelijk ontwerp: door gebouwtjes in het ontwerp te plaatsen, veroorzaakt de gebruiker ingrijpende veranderingen in een geprojecteerde virtuele wereld.

Gebruikers kunnen huisjes plaatsen in deze maquette, waarmee ze veranderingen veroorzaken in de virtuele stad. Wegen maken plaats voor water, gebouwen verrijzen of verdwijnen en op de daken verschijnt weelderige plantengroei.

“Met dit model hopen we duurzame oplossingen concreter en begrijpelijker te presenteren aan zoveel mogelijk mensen.”

Interdisciplinair team

De installatie visualiseert de resultaten van een vier jaar durend onderzoek naar de Gezonde en Slimme Stad, dat de afgelopen drie jaar is uitgevoerd door de gemeente Utrecht, de provincie Utrecht en Rijkswaterstaat. Dat onderzoek richtte zich op de thema’s circulaire economie, stedelijke mobiliteit, gezond gedrag en energietransitie.

“Behalve experts en bestuurders zullen vermoedelijk weinig mensen de rapporten lezen”, zegt Sterre Troostheide namens de HKU-alumni. “Met dit model hopen we het concreter en begrijpelijker te presenteren aan zoveel mogelijk mensen.”

Sterre, Floris en Friso zijn bij elkaar gebracht door HKU X, dat interdisciplinaire samenwerking aanjaagt onder studenten en alumni. Het drietal kreeg bij de ontwikkeling assistentie van twee andere oud-HKU’ers: Alumnus Audiovisuele Media Joris Prakken en Maria Gernler, net als Sterre alumnus van de Master Interior Architecture.

Contact