Groeikaarten

Simone van Daelen en Marleen Klapwijk werken als freelance communicatie-ontwerpers en conceptontwikkelaars onder de naam Studio Flessenpost.

Tijdens hun studie zijn Simone en Marleen een samenwerking aangegaan met de afdeling Jeugdgezondheidszorg (JGZ), om communicatiemiddelen te ontwikkelen die gebruikt kunnen worden in gesprekken met laag taalvaardige ouders over complexe (zorg- en welzijns) kwesties. Er moest gezocht worden naar een manier waarop er in de eerste plaats makkelijker met deze ouders gecommuniceerd kon worden over dit probleem en ten tweede om ze te motiveren meer met hun kind te gaan praten.

Studio Flessenpost

DE VORMGEVING VAN DE KAARTEN EN DE ACTIVITEITEN ZIJN LEUK EN VROLIJK, WAARDOOR HET STIMULEREND WERKT IN PLAATS VAN BELEREND.

Uit deze samenwerking zijn de Groeikaarten voortgekomen. Dit communicatiehulpmiddel bestaat uit een set kaarten die gebruikt kunnen worden in gesprekken op consultatiebureaus, waarin ouders tips krijgen over hoe zij kunnen bijdragen aan de cognitieve ontwikkeling van hun kind. De Groeikaarten dienen als hulpmiddel in een gesprek, maar ook als herinnering voor ouders thuis, om zo een nieuwe gewoonte op te bouwen.

Naast het doorontwikkelen van de Groeikaarten, specialiseren Marleen en Simone zich in het ontwikkelen van communicatiemiddelen die gebruikt kunnen worden in gesprekken over complexe (zorg- en welzijns)kwesties met laagtaalvaardigen binnen andere organisaties of takken van gemeentes en instanties. In het traject van het ontwikkelen van de Groeikaarten, hebben zij een set ontwerpcriteria vastgesteld die samen, ook in andere situaties, ervoor zorgen dat een boodschap blijft drijven.