Diabetes Box

De Diabetes Box is een veelzijdig innovatief communicatiemiddel dat speciaal ontwikkeld is om de taalbarrière tussen verpleegkundige en diabetespatiënt te overbruggen. Het product wordt tijdens het spreekuur ingezet om betere zorg te verlenen; in het bijzonder bij laaggeletterde diabetespatiënten.