Diabetes Box

De Diabetes Box is een veelzijdig innovatief communicatiemiddel dat speciaal ontwikkeld is om de taalbarrière tussen verpleegkundige en diabetespatiënt te overbruggen. Het product wordt tijdens het spreekuur ingezet om betere zorg te verlenen, in het bijzonder bij laaggeletterde diabetespatiënten.

Ontwikkeld door Anna Ubels, Julia Konijnenbelt, Sanne Smit, alumni van HKU.

Het product wordt tijdens het spreekuur ingezet om betere zorg te verlenen, in het bijzonder voor laaggeletterde diabetespatiënten. Het gebruik van De Diabetes Box stimuleert een actieve rol van verpleegkundige en patiënt. Het brengt onderwerpen of problemen aan het licht die anders vaak onbesproken blijven.

In het geval dat het gesprek nieuwe onderwerpen of problemen inzichtelijk maakt, kan de verpleegkundige betere op maat gemaakte zorg verlenen met de focus op het individu. Dit wordt gerealiseerd met behulp van de verschillende onderdelen uit de box die inspelen op een gezonde leefstijl, effectief medicijngebruik en een goede dagelijkse routine.

Bezoek de website

De Diabetes box brengt onderwerpen of problemen aan het licht die anders vaak onbesproken blijven.

Inhoud van De Diabetes Box

Tijdlijn + kaarten
Een tijdlijn voor op uw bureau tijdens het consult met daarbij 35 kaarten voor de verpleegkundige om samen met de diabetici inzicht te krijgen in de leefstijl en dagcurve en zo zorg op maat te kunnen bieden.

Terugkoppelmethode
Een persoonlijke geheugensteun, welke is ontworpen in dezelfde beeldtaal als gebruikt is tijdens het consult. De terugkoppel- methode wordt aan het einde van het spreekuur aan de patiënt mee naar huis gegeven.

Uitleg animatiefilmpjes
Ondersteunende, simpele, korte animaties die de kern van diabetes uitleggen in enkele video’s in de talen Nederlands, Berbers, Turks en Arabisch. De video’s zijn snel in te zetten tijdens uw consult.

Bekijk de YouTube-videos